प्रदेश/प्रतिनिधिसभा चुनाव २०७९

 

प्रदेश ५(नेपाली काँग्रेस)

दल नेपाली काँग्रेस
मत ४०९४५
उमेर ६१
लिङ्ग महिला
दल नेपाली काँग्रेस
मत ३९०१४
उमेर ६४
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाली काँग्रेस
मत ३६९११
उमेर ६०
लिङ्ग पुरुष
बाल कृष्ण खाँण
रुपन्देही-३
दल नेपाली काँग्रेस
मत ३४०३६
उमेर ६२
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाली काँग्रेस
मत ३३७४४
उमेर ६१
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाली काँग्रेस
मत ३०६११
उमेर ५९
लिङ्ग पुरुष
विनोद कुमार चौधरी
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)-१
दल नेपाली काँग्रेस
मत २९५१९
उमेर ६७
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाली काँग्रेस
मत २९०९७
उमेर ५३
लिङ्ग पुरुष
भरत कुमार शाह
रुपन्देही-५
दल नेपाली काँग्रेस
मत २७१२०
उमेर ६८
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाली काँग्रेस
मत २२७०४
उमेर ४३
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाली काँग्रेस
मत २०२५६
उमेर ४९
लिङ्ग पुरुष
देवेन्‍द्र राज क‌ण्डेल
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)-२
दल नेपाली काँग्रेस
मत १९५९४
उमेर ६५
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाली काँग्रेस
मत १८९८३
उमेर ४०
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाली काँग्रेस
मत ४४०३
उमेर ५८
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाली काँग्रेस
मत २२५१९
दल नेपाली काँग्रेस
मत १६२३७