प्रदेश/प्रतिनिधिसभा चुनाव २०७९

 

प्रदेश ४(राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी)

दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ३९९३
उमेर ३२
लिङ्ग पुरुष
डा. मोहनी लाल भुसाल
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)-१
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ३४६९
उमेर ७१
लिङ्ग पुरुष
विष्‍णु प्रसाद शर्मा
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)-२
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ३२४६
उमेर ६२
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ३००८
उमेर ६४
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत २४८४
उमेर ३९
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत २४४२
उमेर ६७
लिङ्ग पुरुष
सुशिल पन्त
गोरखा-२
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १८१३
उमेर ४६
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १४२१
उमेर ६४
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १२३४
उमेर ७०
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १०३४
उमेर ४२
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ९७५
उमेर ६६
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ९०४
उमेर ५२
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ८५२
उमेर ४७
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ६८४
उमेर ५०
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत
उमेर ७६
लिङ्ग पुरुष