प्रदेश/प्रतिनिधिसभा चुनाव २०७९

 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ४०६६२
उमेर ५७
लिङ्ग पुरुष
दीपक बोहरा
रुपन्देही-३
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ३६७१७
उमेर ७१
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ३५०६०
उमेर ६९
लिङ्ग पुरुष
धुब्र बहादुर प्रधान
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)-२
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ३४७६४
उमेर ७३
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत २९५७७
उमेर ६१
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत २७८५१
उमेर ६१
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत २२८१९
उमेर ३०
लिङ्ग पुरुष
प्रकाश रजौरिया
कपिलवस्तु-३
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १४०३०
उमेर ४९
लिङ्ग पुरुष
विनय रावल
बर्दिया-२
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १३२९२
उमेर ४५
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ११०२४
उमेर ३५
लिङ्ग महिला
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १०९९८
उमेर ४१
लिङ्ग महिला
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ९३०३
उमेर ६०
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ८९२५
उमेर ६४
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ८२७३
उमेर ५३
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ७८८४
उमेर ६१
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ७४६८
उमेर ५०
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ७०४५
उमेर ५०
लिङ्ग पुरुष
रवीन्द्र मिश्र
काठमाडौं-१
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ७०१८
उमेर ५७
लिङ्ग पुरुष
बल राम थापा
काठमाडौं-१०
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ६९५९
उमेर ४७
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ६६४६
उमेर ५३
लिङ्ग पुरुष
भोजराज ढकाल
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)-१
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ४८२५
उमेर ५२
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ४७८५
उमेर ५१
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ४६६७
उमेर ४४
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ४६१२
उमेर ४५
लिङ्ग महिला
प्रकाश रिमाल
काठमाडौं-८
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ४३८८
उमेर ५०
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ४३४१
उमेर ४७
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ४२६९
उमेर ५०
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ४०५०
उमेर ५८
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ३९९३
उमेर ३२
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ३९१५
उमेर ५३
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ३६४८
उमेर ३३
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ३५३९
उमेर ६१
लिङ्ग पुरुष
अशोक बहादुर सिह
कञ्चनपुर-२
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ३५१५
उमेर ३७
लिङ्ग पुरुष
डा. मोहनी लाल भुसाल
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)-१
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ३४६९
उमेर ७१
लिङ्ग पुरुष
विष्‍णु प्रसाद शर्मा
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)-२
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ३२४६
उमेर ६२
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ३२३२
उमेर ३५
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ३२०५
उमेर ५५
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ३१६२
उमेर ६४
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ३००८
उमेर ६४
लिङ्ग पुरुष
धुब विक्रम मल्ल
काठमाडौं-७
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत २८६३
उमेर ५४
लिङ्ग पुरुष
नर सिं श्रेष्ठ
सिन्धुपाल्चोक-२
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत २८२०
उमेर ५९
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत २७८४
उमेर ४२
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत २७५१
उमेर ५८
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत २७४५
उमेर ५५
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत २७४१
उमेर ४६
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत २६५९
उमेर ६४
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत २६३२
उमेर ३९
लिङ्ग पुरुष
मोहन के.सी
भक्तपुर-२
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत २५६९
उमेर ६५
लिङ्ग पुरुष
लीला रावल
रोल्पा
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत २५५६
उमेर ३८
लिङ्ग महिला
गणेश गिरी
काठमाडौं-३
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत २५११
उमेर ४८
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत २४८४
उमेर ३९
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत २४७९
उमेर ७६
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत २४४२
उमेर ६७
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत २३७५
उमेर ४४
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत २२९३
उमेर ६६
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत २२७३
उमेर ६१
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत २२६६
उमेर ५२
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत २२२९
उमेर ५६
लिङ्ग पुरुष
राजन मैनाली
मकवानपुर-२
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत २१९६
उमेर ५७
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत २१८५
उमेर ७२
लिङ्ग पुरुष
निरन्जन थापा
ललितपुर-३
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत २१३०
उमेर ४०
लिङ्ग पुरुष
यसु आले मगर
काभ्रेपलाञ्चोक-२
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १९३३
उमेर ४२
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १९०३
उमेर ४९
लिङ्ग पुरुष
पुर्ण बहादुर विश्‍वकर्मा
काभ्रेपलाञ्चोक-१
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १८५३
उमेर ३२
लिङ्ग पुरुष
सुशिल पन्त
गोरखा-२
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १८१३
उमेर ४६
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १७९२
उमेर ४३
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १७६१
उमेर ३०
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १७५९
उमेर ४९
लिङ्ग पुरुष
नारायण पाण्डे
सिन्धुपाल्चोक-१
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १६५१
उमेर ६६
लिङ्ग पुरुष
सन्दिप आचार्य
ललितपुर-१
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १६४१
उमेर २७
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १६११
उमेर ५०
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १५९९
उमेर ६७
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १५९३
उमेर ४८
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १५७८
उमेर ६०
लिङ्ग पुरुष
सविता शर्मा
कपिलवस्तु-२
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १५७४
उमेर ३०
लिङ्ग महिला
झनक प्याकुरेल
नुवाकोट-२
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १५७१
उमेर ५४
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १५६१
उमेर ५६
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १५३६
उमेर ६३
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १४८४
उमेर ४९
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १४७२
उमेर ४९
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १४७०
उमेर ३६
लिङ्ग पुरुष
अंगद ठाकुर
पर्सा-३
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १४५८
उमेर ५१
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १४३९
उमेर ४९
लिङ्ग महिला
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १४२१
उमेर ६४
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १३४०
उमेर ५२
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १२८३
उमेर ६५
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १२५९
उमेर ६९
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १२३४
उमेर ७०
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १२०८
उमेर ५१
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १११७
उमेर ५३
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १०७३
उमेर ३६
लिङ्ग महिला
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १०५९
उमेर ७०
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १०३४
उमेर ४२
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ९७५
उमेर ६६
लिङ्ग पुरुष
पुजा घिमिरे
महोत्तरी-१
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ९७४
उमेर २९
लिङ्ग महिला
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ९५५
उमेर ३६
लिङ्ग पुरुष
शालीग्राम माझी
सिन्धुली-१
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ९४०
उमेर ३६
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ९०४
उमेर ५२
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ८८४
उमेर ७६
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ८५२
उमेर ४७
लिङ्ग पुरुष
मकुन चौधरी
सप्तरी-४
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ८४६
उमेर ४६
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ८३७
उमेर ५९
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ८०२
उमेर ६५
लिङ्ग पुरुष
दिपक कुमार मल्ल
रुकुम पश्चिम
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ७९६
उमेर ५५
लिङ्ग पुरुष
गोविन्द खडायत
डडेल्धुरा
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ७८४
उमेर ४२
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ७८२
उमेर ६७
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ७६५
उमेर ५२
लिङ्ग पुरुष
दिपक खनाल
जाजरकोट
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ७३८
उमेर ५०
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ६८४
उमेर ५०
लिङ्ग पुरुष
विकेश महतो
सर्लाही-२
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ६७६
उमेर ३५
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ६६१
उमेर ५०
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ६५६
उमेर ५३
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ६५३
उमेर ६७
लिङ्ग पुरुष
खिम बहादुर खत्री
रुकुम पूर्व
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ५८६
उमेर ६१
लिङ्ग पुरुष
महेश महतो
सर्लाही-४
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ५३७
उमेर ४२
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ५१०
उमेर ६१
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ४८८
उमेर ३३
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ४८१
उमेर ४७
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ४५९
उमेर ५२
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ४५६
उमेर ५१
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ४३९
उमेर ६२
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ४३४
उमेर ४८
लिङ्ग पुरुष
युव राम गौतम
तेह्रथुम
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ४१५
उमेर ८७
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ४०८
उमेर ४८
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ४०६
उमेर ६५
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ३८०
उमेर ३१
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ३७९
उमेर ३२
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ३७८
उमेर २८
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ३६६
उमेर ५४
लिङ्ग पुरुष
गणेश पाण्डे
गुल्मी-१
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ३५४
उमेर ३१
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ३०८
उमेर ५१
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत २९९
उमेर ५४
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत २९७
उमेर ४९
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत २८६
उमेर ४९
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत २७९
उमेर ५९
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत २५८
उमेर ६३
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत २२२
उमेर ५०
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत २२२
उमेर ५३
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत २०७
उमेर ४६
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ७५
उमेर ३७
लिङ्ग पुरुष
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १७८१९
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १७७९६
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ६६०२
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ४६५३
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ४३०४
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १९०४५
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १४५१९
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १३६१२
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत १२१७२
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ८५८२
दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
मत ३३४९