प्रदेश/प्रतिनिधिसभा चुनाव २०७९

 

प्रदेश ५(नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले))

दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ४२६७५
उमेर ६०
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ४१११८
उमेर ४८
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३८६९७
उमेर ५१
लिङ्ग पुरुष
बासु देव घिमिरे
रुपन्देही-५
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३६८२२
उमेर ५४
लिङ्ग पुरुष
बलराम अधिकारी
कपिलवस्तु-१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३४६७५
उमेर ६२
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३२१५२
उमेर ६१
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३११०३
उमेर ५२
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २९०९२
उमेर ५३
लिङ्ग महिला
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २८६४५
उमेर ५४
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २८४७६
उमेर ५७
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २७१६५
उमेर ६२
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २६६८७
उमेर ५९
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २६१५५
उमेर ६२
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २५०२६
उमेर ५०
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २४८८२
उमेर ५९
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २४३०५
उमेर ६२
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २२६१९
उमेर ७७
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २१४९३
उमेर ४३
लिङ्ग महिला
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १६४८५
उमेर ३६
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १६०९०
उमेर ५५
लिङ्ग पुरुष
दिपेन्द्र कुमार अधिकारी
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)-२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १४५०२
उमेर ६०
लिङ्ग पुरुष
कैलाश कुमार मल्ल
रुकुम पूर्व
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ५२११
उमेर ४७
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २११३६
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २०५२५
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २०२४७
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २०२१०
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १९०७८
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १७६४२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १७६३७
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १५१२७
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १४२८५
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १३१८०
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ११७४३
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २२७८९
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १६३९४
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १६३५१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १५६५७
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १४२९६
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १३९२९
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ११७४८