प्रदेश/प्रतिनिधिसभा चुनाव २०७९

 

प्रदेश ४(नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले))

दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३४९८५
उमेर ६४
लिङ्ग पुरुष
तिल बहादुर महत क्षेत्री
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)-२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३४११०
उमेर ५८
लिङ्ग पुरुष
पदम गिरी
पर्वत
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २९८७२
उमेर ४५
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २८७४४
उमेर ५४
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २५७०८
उमेर ५६
लिङ्ग पुरुष
किरण गुरुङ
तनहुँ-२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २५१३०
उमेर ६१
लिङ्ग पुरुष
कृष्‍ण प्रसाद पौडेल
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)-१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २५०४७
उमेर ५८
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २२९८०
उमेर ५६
लिङ्ग पुरुष
मन्जु शर्मा
बाग्लुङ-२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २०१९३
उमेर ४८
लिङ्ग महिला
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २०१८९
उमेर ५७
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १९९८१
उमेर ६३
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १८८४५
उमेर ४६
लिङ्ग पुरुष
विधा भटटराई
कास्की-२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १६९९८
उमेर ४९
लिङ्ग महिला
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १६७८५
उमेर ६०
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ७३९५
उमेर २९
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३०७८
उमेर ६०
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २२४७
उमेर ६३
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत
उमेर ५३
लिङ्ग महिला
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १९३९६
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १६८२५
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १५६६५
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १५६२३
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १४६९०
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १४४७३
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १०५३१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १७४४१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १४१३२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १२६६१