प्रदेश/प्रतिनिधिसभा चुनाव २०७९

 

प्रदेश ३(नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले))

गोकुल प्रसाद वाँस्कोटा
काभ्रेपलाञ्चोक-२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ४५३४५
उमेर ५२
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३४९५०
उमेर ४०
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३०७३०
उमेर ६२
लिङ्ग पुरुष
रेशम बहादुर लामा
काभ्रेपलाञ्चोक-१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३०५४८
उमेर ५०
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २७९९७
उमेर ५७
लिङ्ग पुरुष
शेर बहादुर तामाङग
सिन्धुपाल्चोक-२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २७५१५
उमेर ५३
लिङ्ग पुरुष
सरेश नेपाल
सिन्धुपाल्चोक-१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २७०६६
उमेर ६१
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २६६३४
उमेर ६४
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २५५४६
उमेर ६०
लिङ्ग पुरुष
कमल थापा
मकवानपुर-१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २५४६०
उमेर ६७
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २४१९०
उमेर ६३
लिङ्ग पुरुष
बद्री मैनाली
नुवाकोट-१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २३४६५
उमेर ४६
लिङ्ग पुरुष
महेश बस्नेत
भक्तपुर-२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २३२८२
उमेर ४७
लिङ्ग पुरुष
मनोज जंग थापा
सिन्धुली-२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २१६८७
उमेर ५४
लिङ्ग पुरुष
नव राज सिलवाल
ललितपुर-१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १९२७८
उमेर ५९
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १५५६१
उमेर ६५
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १५०२५
उमेर ५६
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १४६५२
उमेर ५५
लिङ्ग पुरुष
राजन भट्टराई
काठमाडौं-४
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १३८५५
उमेर ५४
लिङ्ग पुरुष
अमृत खड्का
ललितपुर-३
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १२९६३
उमेर ४९
लिङ्ग पुरुष
नवराज गेलाल
भक्तपुर-१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ११९६८
उमेर ५७
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ११९५६
उमेर ६४
लिङ्ग पुरुष
हिमेस के.सी
काठमाडौं-१०
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ११७९१
उमेर ३९
लिङ्ग पुरुष
मणिराम फुयाल
काठमाडौं-२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ११५६६
उमेर ५६
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १११९६
उमेर ५३
लिङ्ग पुरुष
इश्वर पोखरेल
काठमाडौं-५
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १०१९०
उमेर ६८
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ८९१७
उमेर ५६
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ८६१४
उमेर ६२
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ६८००
उमेर ६८
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३८९१
उमेर ६५
लिङ्ग पुरुष
किरण पौडेल
काठमाडौं-१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३५३२
उमेर ४१
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत
उमेर ५३
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १७७०५
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १६५०३
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १५२४२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ११२९९
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ९७६६
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ८२९८
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १४२४७
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १०४१७
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ९०५८
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ८४५९
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ८०६६
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ५२१८