प्रदेश/प्रतिनिधिसभा चुनाव २०७९

 

प्रदेश ७(नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले))

दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३३६११
उमेर ४८
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २७४१२
उमेर ३८
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २६३८१
उमेर ५३
लिङ्ग पुरुष
तारा लामा तामाङ
कञ्चनपुर-१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २४९४३
उमेर ४९
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २३००४
उमेर ४९
लिङ्ग महिला
लेख राज भट्ट
कैलाली-४
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २२६६३
उमेर ६३
लिङ्ग पुरुष
नर बहादुर धामी
कञ्चनपुर-२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २१६८२
उमेर ४३
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २०३१८
उमेर ५०
लिङ्ग पुरुष
निरु देवी पाल
कञ्चनपुर-३
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १८४८५
उमेर ५१
लिङ्ग महिला
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १६१२८
उमेर ४७
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १६११४
उमेर ४६
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १५०४५
उमेर ५४
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ९८७४
उमेर ४०
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ५९१०
उमेर ४९
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत
उमेर ५४
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १५२७९
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १२८३१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १२३८५