प्रदेश/प्रतिनिधिसभा चुनाव २०७९

 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)

दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ५२३१९
उमेर ७०
लिङ्ग पुरुष
गोकुल प्रसाद वाँस्कोटा
काभ्रेपलाञ्चोक-२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ४५३४५
उमेर ५२
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ४२६७५
उमेर ६०
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ४१११८
उमेर ४८
लिङ्ग पुरुष
भगवती चौधरी
सुनसरी-३
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ४०७८८
उमेर ५१
लिङ्ग महिला
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३९१९५
उमेर ५७
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३८६९७
उमेर ५१
लिङ्ग पुरुष
बासु देव घिमिरे
रुपन्देही-५
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३६८२२
उमेर ५४
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३६५०५
उमेर ५३
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३४९८५
उमेर ६४
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३४९५०
उमेर ४०
लिङ्ग पुरुष
बलराम अधिकारी
कपिलवस्तु-१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३४६७५
उमेर ६२
लिङ्ग पुरुष
तिल बहादुर महत क्षेत्री
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)-२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३४११०
उमेर ५८
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३३६११
उमेर ४८
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३३३८८
उमेर ४६
लिङ्ग महिला
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३३१४८
उमेर ५४
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३२९३८
उमेर ५५
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३२२३६
उमेर ६१
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३२१५२
उमेर ६१
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३२१३५
उमेर ६०
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३२०२४
उमेर ६३
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३११०३
उमेर ५२
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३०९८८
उमेर ५२
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३०७३०
उमेर ६२
लिङ्ग पुरुष
रेशम बहादुर लामा
काभ्रेपलाञ्चोक-१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३०५४८
उमेर ५०
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३०३७१
उमेर ६२
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३०१०१
उमेर ५६
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३००२०
उमेर ६९
लिङ्ग पुरुष
पदम गिरी
पर्वत
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २९८७२
उमेर ४५
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २९५५८
उमेर ६३
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २९४६२
उमेर ६१
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २९३१५
उमेर ५५
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २९०९२
उमेर ५३
लिङ्ग महिला
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २८८९१
उमेर ४८
लिङ्ग महिला
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २८७४४
उमेर ५४
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २८७१६
उमेर ६६
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २८६८२
उमेर ५३
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २८६४५
उमेर ५४
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २८४७६
उमेर ५७
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २८०६४
उमेर ६५
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २७९९७
उमेर ५७
लिङ्ग पुरुष
शेर बहादुर तामाङग
सिन्धुपाल्चोक-२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २७५१५
उमेर ५३
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २७४१२
उमेर ३८
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २७१६५
उमेर ६२
लिङ्ग पुरुष
सरेश नेपाल
सिन्धुपाल्चोक-१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २७०६६
उमेर ६१
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २६९२२
उमेर ४८
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २६८६७
उमेर ६०
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २६७३८
उमेर ५०
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २६७२१
उमेर ५९
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २६६८७
उमेर ५९
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २६६३४
उमेर ६४
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २६५५९
उमेर ५७
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २६३८१
उमेर ५३
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २६३४९
उमेर ५४
लिङ्ग पुरुष
शेरधन राई
भोजपुर
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २६२०२
उमेर ५१
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २६१५५
उमेर ६२
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २५८९५
उमेर ६०
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २५८३९
उमेर ५३
लिङ्ग महिला
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २५७५३
उमेर ६२
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २५७०८
उमेर ५६
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २५६७१
उमेर ७५
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २५५४६
उमेर ६०
लिङ्ग पुरुष
कमल थापा
मकवानपुर-१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २५४६०
उमेर ६७
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २५३४९
उमेर ६१
लिङ्ग पुरुष
किरण गुरुङ
तनहुँ-२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २५१३०
उमेर ६१
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २५१२०
उमेर ४५
लिङ्ग पुरुष
कृष्‍ण प्रसाद पौडेल
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)-१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २५०४७
उमेर ५८
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २५०२६
उमेर ५०
लिङ्ग पुरुष
तारा लामा तामाङ
कञ्चनपुर-१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २४९४३
उमेर ४९
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २४८८२
उमेर ५९
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २४४६३
उमेर ५४
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २४३१९
उमेर ५१
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २४३०५
उमेर ६२
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २४१९०
उमेर ६३
लिङ्ग पुरुष
बद्री मैनाली
नुवाकोट-१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २३४६५
उमेर ४६
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २३४०२
उमेर ५८
लिङ्ग पुरुष
महेश बस्नेत
भक्तपुर-२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २३२८२
उमेर ४७
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २३००४
उमेर ४९
लिङ्ग महिला
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २२९८०
उमेर ५६
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २२९४६
उमेर ६३
लिङ्ग पुरुष
लेख राज भट्ट
कैलाली-४
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २२६६३
उमेर ६३
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २२६१९
उमेर ७७
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २२३००
उमेर ५७
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २१९४३
उमेर ५६
लिङ्ग पुरुष
मनोज जंग थापा
सिन्धुली-२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २१६८७
उमेर ५४
लिङ्ग पुरुष
नर बहादुर धामी
कञ्चनपुर-२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २१६८२
उमेर ४३
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २१४९३
उमेर ४३
लिङ्ग महिला
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २०३३६
उमेर ५३
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २०३१८
उमेर ५०
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २०२५१
उमेर ४०
लिङ्ग महिला
मन्जु शर्मा
बाग्लुङ-२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २०१९३
उमेर ४८
लिङ्ग महिला
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २०१८९
उमेर ५७
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २००१६
उमेर ६०
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १९९८१
उमेर ६३
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १९९५५
उमेर ४५
लिङ्ग पुरुष
मानबीर राई
सोलुखुम्बु
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १९३२४
उमेर ५२
लिङ्ग पुरुष
नव राज सिलवाल
ललितपुर-१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १९२७८
उमेर ५९
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १८८४५
उमेर ४६
लिङ्ग पुरुष
बिजय सुब्बा
तेह्रथुम
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १८६३१
उमेर ६४
लिङ्ग पुरुष
निरु देवी पाल
कञ्चनपुर-३
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १८४८५
उमेर ५१
लिङ्ग महिला
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १७४४५
उमेर ५८
लिङ्ग पुरुष
विधा भटटराई
कास्की-२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १६९९८
उमेर ४९
लिङ्ग महिला
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १६७८५
उमेर ६०
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १६७१८
उमेर ४३
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १६४८५
उमेर ३६
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १६१२८
उमेर ४७
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १६११४
उमेर ४६
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १६०९०
उमेर ५५
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १५५६१
उमेर ६५
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १५२५१
उमेर ५३
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १५०४५
उमेर ५४
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १५०२५
उमेर ५६
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १४८१९
उमेर ५८
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १४६५२
उमेर ५५
लिङ्ग पुरुष
दिपेन्द्र कुमार अधिकारी
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)-२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १४५०२
उमेर ६०
लिङ्ग पुरुष
राजन भट्टराई
काठमाडौं-४
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १३८५५
उमेर ५४
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १३०३९
उमेर ६३
लिङ्ग पुरुष
अमृत खड्का
ललितपुर-३
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १२९६३
उमेर ४९
लिङ्ग पुरुष
नन्दराम देवकोटा
रुकुम पश्चिम
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १२९६१
उमेर ५०
लिङ्ग पुरुष
नवराज गेलाल
भक्तपुर-१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ११९६८
उमेर ५७
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ११९५६
उमेर ६४
लिङ्ग पुरुष
हिमेस के.सी
काठमाडौं-१०
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ११७९१
उमेर ३९
लिङ्ग पुरुष
मणिराम फुयाल
काठमाडौं-२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ११५६६
उमेर ५६
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १११९६
उमेर ५३
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १०७१०
उमेर ४३
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १०२५८
उमेर ६३
लिङ्ग पुरुष
इश्वर पोखरेल
काठमाडौं-५
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १०१९०
उमेर ६८
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ९८७४
उमेर ४०
लिङ्ग पुरुष
दल रावल
हुम्ला
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ९५१६
उमेर ५१
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ८९१७
उमेर ५६
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ८६१४
उमेर ६२
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ७३९५
उमेर २९
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ६८००
उमेर ६८
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ६५२८
उमेर ४४
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ५९१०
उमेर ४९
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ५५०५
उमेर ४९
लिङ्ग पुरुष
कैलाश कुमार मल्ल
रुकुम पूर्व
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ५२११
उमेर ४७
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३८९१
उमेर ६५
लिङ्ग पुरुष
किरण पौडेल
काठमाडौं-१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३५३२
उमेर ४१
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ३०७८
उमेर ६०
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २२४७
उमेर ६३
लिङ्ग पुरुष
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २२५३०
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २११३६
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २०५२५
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २०२४७
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २०२१०
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १९३९६
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १९०७८
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १८७५८
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १८६४१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १८५६१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १७७०५
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १७६४२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १७६३७
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १७०१८
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १६८२५
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १६७९८
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १६५०३
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १५८८६
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १५६६५
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १५६२३
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १५४६४
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १५२७९
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १५२४२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १५१२७
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १४६९०
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १४५३७
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १४४७३
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १४२९१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १४२८५
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १३९५१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १३६३२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १३५३२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १३५३१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १३१८०
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १३१५७
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १२८३१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १२७७२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १२३८५
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ११७४३
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ११७२१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ११५८१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ११२९९
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १११०२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १०५३६
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १०५३१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १००७२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ९७६६
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ८३०४
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ८२९८
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ८१९५
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ६६१८
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ४७४३
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २४१२९
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २२७८९
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत २०२००
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १९८७५
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १९४७९
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १९४२९
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १८२०९
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १७७५२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १७४४१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १७४२८
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १७३०२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १६३९४
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १६३५१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १५७९७
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १५६५७
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १५४८२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १४५३९
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १४२९६
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १४२४७
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १४१३२
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १३९२९
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १३७९७
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १३७५४
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १३५७५
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १२६६१
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १२४६५
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ११७४८
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १०४१७
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत १०१२८
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ९४८०
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ९०५८
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ८४५९
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ८३२३
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ८२२०
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ८०६६
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ७८२७
दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
मत ५२१८